W latach 1998 – 2008 Stowarzyszenie realizowało wiele programów edukacyjnych.

Programy w roku 2009:

 1. Program edukacyjny "Obraz Polaków w Unii Europejskiej - Polacy w Holandii"
 2. "Cykl wykładów geograficznych – krajobrazy świata"
 3. "Integracyjne warsztaty ekologiczno – geograficzne"
 4. "Warszawa – moja mała Ojczyzna – trasy edukacyjne"
 5. "Kulturalne podróże w fotelu"
 6. "Bruksela – stolica Unii Europejskiej"

 Programy w roku 2010:

 1. "Integracyjne wykłady geograficzne – Krajobrazy świata"
 2. "Integracyjne warsztaty geograficzne"
 3. "Warszawa – moja mała Ojczyzna – trasy edukacyjne"
 4. "Kulturalne podróże w fotelu,,"
 5. "Bruksela – stolica Unii Europejskiej"
 6. Zimowy integracyjny obóz geograficzny
 7. Letnie integracyjne obozy geograficzne

 Programy w roku 2011:

 1. Ucieczka od uzależnień - warsztaty edukacyjne: "Podróże bez biletu"
 2. Zimowy integracyjny obóz geograficzny
 3. 1IV - 30 VI 2011r. "Integracyjne warsztaty geograficzne - Krajobrazy świata" - Mecenas projektu ENEA S.A. 

Wszystkie wymienione wyżej projekty dofinansowane zostały ze środków m.st. Warszawy.

Programy w roku 2014: 

 1. Bezpieczna i przyjazna szkoła

Programy w roku 2015: 

 1. Integracyjny zimowy obóz geograficzny 2015
 2. Cykl wykładów geograficznych, astronomicznych i marynistycznych dla dzieci i młodzieży
 3. Wisła - przyrodnicza przestrzeń Warszawy
 4. Etnopodróże - warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia terenowe na obszarach chronionych Warszawy
 5. Letnie integracyjne obozy geograficzne 2015

Programy w roku 2017: 

 1. Wystawa fotograficzna „Wyspiarskie osobowości” I WARSZAWSKI POZARZĄDOWY TYDZIEŃ EDUKACYJNY - ulotka 

Projekty współfinansuje m. st. Warszawa.

Joomla templates by a4joomla